Có những lúc bạn muốn thay đổi một vài chữ trong Woocommerce để phù hợp với nội dung trên website của bạn. Chẳng hạn như thay đổi chữ của nút mua hàng theo ý thích của mình hoặc cho đúng với loại sản phẩm bạn bán. Bạn hoàn toàn có thể dùng plugin để làm việc này. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn thay đổi vài chữ thì bạn có thể dùng code để thay đổi nó.

Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi chữ bất kỳ cho WooCommerce một cách hoàn toàn dễ dàng. Chẳng hạn trang sản phẩm của bạn có nút Giảm giá! và Mua hàng, và bạn muốn thay đổi chúng Giá ưu đãi và Mua ngay lập tức

Bạn có thể thêm đoạn code PHP dưới đây vào cuối cùng của file functions.php của child theme (sau ký tự “<?php” và trước ký tự “?>” nếu có). Bên nên chỉnh sửa ở child theme nhé, nếu giao diện bạn xài chưa có child theme thì bạn có thể xem lại bài viết: Hướng dẫn tạo Child theme.

add_filter( 'gettext', 'hocwordpress_translate_woocommerce_strings', 999 );

function hocwordpress_translate_woocommerce_strings( $translated ) {

$translated = str_ireplace( 'Mua hàng', 'Mua ngay lập tức', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Giảm giá', 'Giá ưu đãi', $translated );

return $translated;
}
123456789

Bạn có thể sử dụng cấu trúc trên để thay đổi các chữ khác nếu muốn. Bằng cách thêm dòng sau và chỉnh sửa ký tự lại theo ý muốn:

$translated = str_ireplace( 'Giảm giá', 'Giá ưu đãi', $translated );
1

Bây giờ bạn quay lại trang sản phẩm và tải lại trang để xem kết quả nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one