Cả Midjourney và Stable Diffusion đều là ngôi sao sáng và có lượng người dùng lớn trên thế giới, một bài phân tích khá chi tiết về hai công cụ AI nổi tiếng này

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one